INRI

inri - betyr Jesus fra Nasaret..... 

det gamle eikeskapet med inskripsjonen på dørene stammer fra et kloster på Jylland, fra 1600-tallets DanmarkNorge. Kr 21.000

IMG_3416.JPG
Gabel Gabel